Schepenen en hun bevoegdheden vanaf 2013


zondag, 30 december, 2012

Bevoegdheden schepenen 2013-2018: coalitie CD&V, sp.a-Groen, Open VLD

Hugo Vandaele CD&V:

Burgemeester, politie, personeel, technische uitvoeringsdiensten, burgerlijke stand, communicatie en onthaal, begraafplaatsen, ruimtelijke ordening.

Eddy Deknopper CD&V:

Eerste schepen, financiƫn, AGB, informatica, cultuur, bibliotheek, CC De Meent, erfgoed, monumentzorg, sport, verenigingen en vrijwilligers.

Michel Ruykens sp.a: (3 eerste jaren)

Tweede schepen, mobiliteit en verkeer, werkgelegenheid, jaarmarkten, pensioenen en verzekeringen.

Jo Vander Meylen CD&V:

Derde schepen, onderwijs, BKO, basiseducatie, speelpleinwerking, jeugdbeleid, scholenbouw.

Sonja Bosmans CD&V:

Vierde schepen, burger en integratie, wonen en wijkwerking, gelijke kansen, gezondheid en preventie, toerisme en musea.

Hilde Ecker CD&V:

Vijfde schepen, openbare werken, integraal waterbeleid locale economie, landbouw, Vlaams en Europees beleid.

Veerle Leroy Groen:

Zesde schepen milieu, Land van Teirlinck, patrimonium, energie, afvalbeheer, Noord-Zuidwerking.

Sonia Van Wanseele CD&V:

               Zevende schepen, OCMW voorzitter, kinderkribbe, welzijn en gezin, seniorenbeleid.

Gilbert Wouters open VLD: (3 laatste jaren)

Mobiliteit en verkeer, werkgelegenheid, jaarmarkten, pensioenen en verzekeringen, locale economie.

 

Documenten