Peter on tour: “Beersel geeft Peter een Vlaams zakje mee”


vrijdag, 2 mei, 2014
Peter on tour:  “Beersel geeft Peter een Vlaams zakje mee”

Peter Van Rompuy maakte in de vorm van een ampersand een trip kriskras door de provincie Vlaams-Brabant. Wij uit Beersel wachtten hem op aan het kasteel van Beersel. Marc Desmedt zorgde voor een korte rondleiding en een beknopt brokje kasteelgeschiedenis.  

Jo gaf Peter een ook een Vlaams rugzakje mee vanuit Beersel. Een zakje met ons idee om op een positieve manier met het Vlaams karakter in onze streek om te gaan.  Het verslag in beelden kan je hier terugvinden. 


We moesten niet lang zoeken. Onze weldoordachte en positieve visie staat in een Coördinatienota Vlaams Beleid neergepend. Dit beleidsplan gebruiken we nu al enkele jaren als duidelijke handleiding en stevige basis… Een goed doordacht plan. 

Lees je het graag eens na? Je vindt het integrale plan hier.

 

Beersel grenst aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het Waalse Gewest en bovendien ook nog eens aan drie faciliteitengemeenten met een groot percentage anderstaligen. Niet-Nederlandstalige Beerselaars maken frequent gebruik van o.a. basis- en secundair onderwijs, sportkringen, winkels, warenhuizen… Ze consumeren de voordelen maar men moet het ook als een ontmoetingsforum voor integratie of hechter samenleven beschouwen. Onze Vlaams-Brabantse samenleving biedt zowel socio-economisch als cultureel een perspectief aan wie wil participeren. Het willen participeren zien we als een verrijking en biedt kansen naar de volgende generaties. 

Samenleven stimuleren doen wij in Beersel op een positieve manier en met een uitgestoken hand naar alle anderstaligen die de hand willen grijpen.

 

 De nota is geen statisch document. Het groeit nog steeds en wordt gekruid met nieuwe initiatieven. Een splinternieuw initiatief is bijvoorbeeld “Taalspeler”. Onze speelpleinmoni’s krijgen van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk een vorming waarin ze tips en aandachtspunten krijgen om met de meertaligheid als context om te gaan en het Nederlands als speeltaal te ondersteunen.