GBS De Springveer Alsemberg krijgt splinternieuwe school op eigen site.


woensdag, 21 mei, 2014
GBS De Springveer Alsemberg  krijgt splinternieuwe school op eigen site.

Binnen Scholen van morgen, het inhaalproject scholenbouw van de Vlaamse Overheid stond project 150.0 Grote Sleutel in Alsemberg lange tijd hoog aangeschreven. Het werd door de Vlaamse bouwmeester aanzien als een modelproject. 2112 vierkante meter nieuwe school zouden een plek vinden in het oude klooster. Op zich een mooi project waarin heel wat tijd werd geïnvesteerd. Doordat de Grote Sleutel een geklasseerd gebouw is kregen we doorheen dat proces steeds meer beperkingen opgelegd. Gezien die beperkingen waren steeds meer vierkante meters buiten het project nodig om alle noden van een moderne school te kunnen huisvesten. 

Deze belemmeringen zorgden ervoor dat ons project aanzienlijke vertraging opliep. Zoveel vertraging dat we ons project langzaam aan zagen verzanden.

Er zou bovendien weinig anders opgezeten hebben dan de kosten die gepaard gingen met de extra vierkante meters als gemeente zelf bij te passen. Gezien de financiële situatie van de gemeente was dat geen optie. Een project met zo’n 80% subsidies stopzetten echter evenmin.

We zijn dan met DBFM (de tijdelijke venootschap die de projecten realiseert) rond de tafel gaan zitten en deden hen het voorstel de piste Grote Sleutel te verlaten en een complete nieuwe school te bouwen op de huidige site van de gemeentelijke basisschool. Deze vraag werd niet meteen positief beantwoord gezien het strakke tijdskader waarin alle projecten zaten. Het was onmogelijk om binnen de voorziene tijdsbestekken dit nieuwe project nog te realiseren. Een uitzonderingsmaatregel waarin we het traject versneld zouden afleggen in een aangepast tijdskader bracht na heelwat onderhandelen uiteindelijk de oplossing. Van een win-win situatie gesproken… Wij krijgen onze school en DBFM evolueert van een quasi onmogelijk geworden project naar een relatief eenvoudig te realiseren project. Het subsidieerbaar aantal vierkante meters kan op deze manier opnieuw optimaal benut worden. 

Het bedrag dat we vandaag betalen om het traject opnieuw te doorlopen en het architectenbureau te vergoeden voor de kosten die al gemaakt werden op de site Grote Sleutel staan geenszins in verhouding met de kosten die we als gemeente zouden moeten dragen hebben in het eerdere project.  Geen te verwaarlozen kost maar wel één die te verantwoorden is. Een kans om een splinternieuwe school te bouwen onder deze voorwaarden is een eenmalige kans. En die kans hebben we door krachtig beleid te voeren met twee handen gegrepen! 

Bovendien zullen we ons deel van de investeringen kunnen spreiden over een periode van 30 jaar. Een school bouwen zien wij als een generatieoverschrijdend project waarvan de kosten dan ook moeten verspreid worden.De DBFM-vennootschap staat gedurende die 30 jaar in voor het onderhoud van de gerealiseerde schoolinfrastructuur. Tijdens deze periode betalen wij als inrichtende macht een beschikbaarheidsvergoeding. Na 30 jaar wordt de gerealiseerde infrastructuur aan onze gemeente overgedragen. 

 

Tegen september 2018 zouden de Springveerkinderen en -leerkrachten het schooljaar starten in hun gloednieuwe school!